Warmińsko-mazurskie

  • Starostwo Powiatowe w Łomży

    zwiedzanie wystaw muzealnych oraz ścieżki edukacyjnej „OstojaDrozdowska” z przewodnikiem, indywidualne lub grupowe,specjalne zajęcia oświatowe: lekcje muzealne z zakresu naukprzyrodniczych i historii, lekcje terenowe, zabawy edukacyjne dlamłodzieży szkolnej,organizacja spotkania przy ognisku dla wycieczek szkolnych zwykorzystaniem zadaszonej wiaty znajdującej się w parkuprzymuzealnym (w wiacie mieści się specjalne palenisko, stoły,ławki),organizacja spotkań integracyjnych z wykorzystaniem zadaszonejwiaty znajdującej się w parku przymuzealnym,organizacja konferencji, seminariów naukowych, spotkańbiznesowych (istnieje możliwość przeprowadzenia konferencji bądźseminarium w pomieszczeniach siedziby Muzeum), …
    w dniu 30 Drozdowo
  • Jacek i Agatka Niepubliczne przedszkole Kotecka K

    Przedszkole Jacek i Agatka znajdujesię w bardzo ładnym, całkowicie dostosowanym do potrzeb dziecibudynku.Nasze sale są kolorowe, słoneczne i bogato wyposażone wmebelki, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadające atestbezpieczeństwa. Dzieci do swojejdyspozycji mają piękny,bezpieczny i w pełni wyposażony ogród o pow. ponad1000m2.Miesięczne czesne wynosi 150 złStawka Żywieniowa dzienna 5 złSkładka na Radę Rodziców 30 złWyprawka (materiały plastyczne) 60 zł / rok szkolnyspecjalistyczną opiekę pedagogów – nauczycieli orazlogopedy,możliwość skorzystania z nieodpłatnych konsultacjilogopedycznych,naukę poprzez…
    ul. Poznańska 3 Biskupiec