Lubelskie

 • Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowe w Lublinie

  Przede wszystkim  potrzebna jestświadoma i dobrowolna decyzja zostania kapłanem ArchidiecezjiLubelskiej i w ten sposób chęć służenia Bogu i ludziom przeznaśladowanie Chrystusa, Dobrego Pasterza. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałemi przeznaczyłem was na to,abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał- aby wszystko dał wam Ojciec,o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.J 15, 16]Najważniejsze!Najważniejsza jest odpowiedź udzielona samemu sobie na pytaniadotyczące:Twojego życia modlitwy, wiary, udziału w EucharystiiTwojej…
  Ul. Bernardyńska 15 Lublin
 • ,,Bystry Maluch

  Niepubliczne Przedszkole Artystyczne ,,Bystry Maluch” to miejscesprzyjające twórczości, rozwijaniu pasji i kreowaniu pozytywnychwzorców osobowych. Dzieci potrzebują miejsca przyjaznego ,bezpiecznego i pozwalającego zrozumieć samego siebie- własnepotrzeby, radości, trudności i problemy. Dbamy o rodzinną, miłą iciepłą atmosferę co sprawia, że dzieci czują się w przedszkolu jakw drugim domu. Artystyczny profil naszego przedszkolaumożliwia wszechstronny rozwój dzieciom wdziedzinach dramowych, plastycznych i muzycznych. Słowodrama pochodzi od starogreckiego drao- działam, usiłuję.Drama angażuje człowieka całościowo, jego emocje,…
  ul. Jana Sawy 3 Lublin
 • GRAMREC Maciej Stępień

  OFERTAWYPOSAÅ»ENIEPARTNERZYKONTAKT TARGI URSUS8211 UDŹWIĘKOWIENIE ursus targi Produkcje na zlecenie Akademickiego Radia Centrum UMCS w Lublinie Wybrane produkcje na zlecenie ARC UMCS w Lublinie. Komercyjne spoty reklamowe, zajawki i przekrój produkcji po godzinach na poprawę humoru. Wszystkie produkcje wyszły spod mojej ręki i wykonane zostały w radiowym studiu nagrań. Wiele z głosów lektorskich współpracuje ze mną do dzisiaj, a możecie je usłyszeć w Banku Lektorów naszej firmy. Komercyjne spoty reklamowe. Mix…
  ul. Przytulna 4 Lublin
 • Optimum Telecom Elżbieta Jolanta Kowalska

  Początek działalności firmy sięga roku 2001.Wówczas to pojawiły się pierwsze zamówienia TelekomunikacjiPolskiej S.A. na zapowiedzi telekomunikacyjne dla central typu HostEWSD Siemens. Usługa obejmowała realizację nagrań jak też ichimplementację w urządzeniach centralowych.Dopiero w roku 2003 pojawiła się pierwsza odsłona serwisupowitania.pl oraz kolejne ciekawe realizacje. Z pewnością można donich zaliczyć nagrania powitań poczty głosowej, realizowane dlajednego z operatorów sieci komórkowej. Jeśli mieliście Państwookazje słyszeć powitania muzyczne oparte na znanych przebojachShakiry, Golec Orkiestra…
  ul. Dożynkowa 21 Lublin
 • Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki

  Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki powstało w Lublinie w 2009 rokujako odpowiedź na głosy płynące ze środowiska nauczycielskiego.Muzycy potrzebowali organizacji, która służyłaby im pomocą wcodziennej pracy oraz miejsca, gdzie mogliby wymieniać między sobądoświadczenia zawodowe. Początkowo Stowarzyszenie miało charakterlokalny i zrzeszało głównie nauczycieli muzyki z terenu województwalubelskiego. Z czasem jednak, dzięki aktywności jego członkówzyskało zasięg ogólnopolski i obecnie zrzesza ponad 200 osób. Są tonie tylko nauczyciele muzyki wszystkich szczebli edukacyjnych, aletakże animatorzy, edukatorzy…
  Kraśnicka 2 Lublin
 • Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 

       Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie odponad pół wieku wspiera i otacza opieką merytoryczną lokalneinicjatywy i działania kulturalne na terenie województwa.Nieprzerwanie pracujemy na rzecz szeroko pojętego upowszechnianiakultury. Promujemy amatorską twórczość artystyczną. NaLubelszczyźnie działa obecnie około 180 samorządowych instytucjikultury. Staramy się być wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Dotakich miejsc docierają instruktorzy, aby wspierać lokalnedziałania. Tak właśnie pojmujemy rolę animatora kultury. Dlategoteż sukcesy solistów i zespołów w każdej dziedzinie twórczości,laureatów wyłonionych spośród wielu…
  ul. Dolna Panny Marii 3 Lublin
 • Parafia Ewangelicko-Augsburska Świetej Trójcy w Lublinie

  Were sorry, but we could not fulfill your request for / on thisserver.You do not have permission to access this server.Your technical support key is: 5beb-e405-17f4-e8c8You can use this key to fixthis problem yourself.If you are unable to fix the problem yourself, please contactgmwojcik atgmail.com and be sure to provide the technical support keyshown above.
  Ul. Dzieci Zamojszczyzny 4 Lublin
 • Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Praga Północ - Wypożyczalnia dla Dorosłyc

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACHBiblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 50, ul.Skoczylasa 9 Quiz literacki „ Układamy wiersze księdza JanaTwardowskiego”Termin : 02 -13 czerwca 2014 r. w godz.10.00-19.00Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 6, ul.Strzelecka 21/25Konkurs plastyczny „ Ksiądz Twardowski i przyroda”Termin składania prac: do 30 czerwca 2014r.Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 102, ul.Kijowska 11 Konkurs plastyczny „Biedronki Księdza Twardowskiego”Termin składania prac: do 30 czerwca 2014r.
  Ul. Gen. Sowińskiego Józefa 63 Warszawa
 • Optimum Paweł Kowalski

  O firmie Początek działalności firmy sięga roku 2001. Wówczas topojawiły się pierwsze zamówienia Telekomunikacji Polskiej S.A. nazapowiedzi telekomunikacyjne dla central typu Host EWSD Siemens.Usługa obejmowała realizację nagrań jak też ich implementacjęw urządzeniach centralowych. Dopiero w roku 2003 pojawiła siępierwsza odsłona serwisu powitania.pl oraz kolejne ciekawerealizacje. Z pewnością można do nich zaliczyć nagrania powitańpoczty głosowej, realizowane dla jednego z operatorów siecikomórkowej. Jeśli mieliście Państwo okazje słyszeć powitaniamuzyczne oparte na znanych przebojach…
  ul. Dożynkowa 21 Lublin